Mury Obronne w Paczkowie

Rewitalizacja murów obronnych wraz z wieżami bramnymi i basztami oraz terenem plantów miejskich w Paczkowie.